<div align="center"> <h1>Vibrasoniq Official</h1> <h3>Strona zespołu Vibrasoniq z Trójmiasta. Żeńska grupa w składzie Beata Bartelik - voc, Gabriela Kucz - flu, Marzena Sikała - vln i Magdalena Lachowicz - keyb, prezentuje styl pop-electronic z elementami jazz/ethno/folk.</h3> <p>Vibrasoniq, muzyka, music, Trójmiasto, pop, electronic, Beata Bartelik, Marzena Sikała, Gabrysia Kucz, Maggie Lachowicz</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.vibrasoniq-prv-pl.garbaty.webd.pl/index.html" rel="nofollow">www.vibrasoniq-prv-pl.garbaty.webd.pl/index.html</a></p> </div>